Pomáháme kočkám v nouzi

Spolek Cat World z.s. je soukromá nezisková organizace, financovaná výlučně z darů svých podporovatelů, která se  věnuje záchraně koček bez domova. V rámci našich kapacit se snažíme pomáhat kočičkám „na ulici“ krmením, veterinárním ošetřením a hledání nových domovů. Velký důraz také klademe na kastrační program.

O kočičky se staráme v domácích podmínkách, tzv. domácích depozitech. Jedná se o běžné domácnosti, které jsou do menší či větší míry přizpůsobené péči o kočičky.

Běžný účet

2201051559 / 2010

transparentní účet

2401051561 / 2010

účet veřejné sbírky – účelové sbírky

2601051566 / 2010

O nás

Spolek Cat World z.s. vznikl v srpnu 2016.  Všichni zakládající členové se „kolem koček“ pohybují už delší dobu. Máme nejen kočky vlastní, ale také pomáháme těm, které měly méně štěstí, jsou bez domova nebo v nouzi.  Spolupracovali jsme v tomto směru s různými organizacemi i jednotlivci. Již delší dobu jsme přemýšleli o založení vlastního spolku, který by nám umožnil lépe realizovat naše představy a cíle v oblasti ochrany a záchrany koček. Náš sen se  splnil a od té doby  se snažíme alespoň trichu zlepšovat kočičí svět.

Cat World z.s. není klasický útulek, ačkoliv máme a budeme mít  dost potřebných koček přímo v naší péči, v malých domácích depozitech. Momentálně máme dpozit v Praze a v Bílovci na Ostravsku.

Hlavní cíle naší činnosti jsou v podstatě čtyři.

Prvním je přímá péče o kočky bez domova – přijaté kočičky léčíme, kastrujeme, případně ochočujeme, a hledáme jim nové domovy. Za dobu naší existence (do poloviny roku 2020) prošla našimi depozity naším spolkem již skoro tři stovky kočiček.  V současnosti jsme ale museli tuto činnost omezit a další kočky již nepřijímáme, pouze hledáme domovy těm, kterých jsme se ujali do dočasné péče dříve.

Dále je to materiální a finanční pomoc neorganizovaným „soukromníkům“, kterým není osud koček na ulici lhostejný a kteří jim v terénu aktivně pomáhají. Tito lidé své aktivity dotují ze svých, často nepříliš vysokých příjmů. Cat World z.s. se jim snaží pomáhat jednak přímo (materiálně či finančně) nebo propagací a organizací sbírek či aukcí. K tomu využíváme naše transparentní účty a řádně ohlášenou veřejnou sbírku. Tím umožňujeme těmto lidem žádat o pomoc veřejnost legálně, bez rizika, že se dostanou do potíží například s finančním úřadem (veřejné sbírky smí provádět jen právnické subjekty a sbírka musí být řádně ohlášena). Dárcům zase poskytujeme záruku, že jejich dary budou transparentně využity pro daný účel. Podobným způsobem chceme pomáhat i majitelům zvířat, kteří se ocitli v životní tísni a nemohou se o své milované zvíře beze zbytku postarat, například mu zaplatit nutné nákladné veterinární ošetření. Pomáháme také hledat trvalé domovy kočičkám zachráněným z ulice, které mají dobrou šanci se v domácím prostředí adaptovat.

Kastrace jsou pro nás dalším velmi důležitým tématem, považujeme je za jediný skutečně funkční a koncepční způsob pomoci toulavým kočkám, který má šanci vyřešit problém na globální úrovni. Většina utrpení toulavých koček totiž pochází právě z toho, že jsou u nás přemnožené a nakládá se s nimi proto jako s plevelem. V oblasti kastrací spolupracujeme úzce s organizací Feliti kastruje.

Čtvrtým cílem je pak osvěta veřejnosti ohledně situace koček v České republice, kastrací, správné péče o kočky atd.

Všichni z členů spolku i jeho spolupracovníci dělají práci pro kočky ve svém volném čase, vedle svých běžných zaměstnání a nepobírají za ni plat. Všechny aktivity spolku financujeme pouze z darů.
Předem děkujeme za jakýkoliv váš příspěvek na podporu naší činnosti.